ul. Konstytucji 3 Maja 7
75-820 Koszalin
517 900 550 lub 515 083 036

Wycena usługi rachunkowej

Nazwa firmy
Telefon
Adres email
Czy jesteś płatnikiem VAT?
TakNie
Forma prawna
osoba fizycznaspółka cywilnaspółka jawnainna
Formy rozliczeń
Książka przychodów i rozchodówRyczałt ewidencjonowanyKarta podatkowa
Liczba zatrudnionych
Średnia miesięczna ilość dokumentów
Informacje dodatkowe